Smlouva o uložení věci a smlouva o skladování

Karel Marek

Abstrakt

V národním hospodářství dochází k uzavírání smluv o uložení věci a smluv o skladování často se vztahem k jiným závazkům. Případně se řídí přimě­řeně ustanoveními § 517 až 525 obchodního zákoníku, tj. ustanoveními smlouvy o uložení věci, určení práv a povinností subjektů podle § 526 obchodního zákoníku. Smlouva o uložení věci vzniká velmi často. Např. vzniká ze zákona v situaci, kdy si kupující nepřevezme ve stanovené době u prodávajícího zboží. Přestože použití této smlouvy má velkou frekvenci, odborná literatura se této tématice příliš nevěnuje.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Smlouva o uložení věci a smlouva o skladování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 387-392. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7651

Plný Text: