Smlouva o dílo v rakouském právu

Zdeněk Tobeš

Abstrakt

Současná právní úprava smlouvy o dílo v §§ 1165 a násl. rakouského občanského zákoníku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, dále jen ABGB) byla do ABGB vložena teprve jeho novelou č. 1916/69 RGBl., do té doby byly právní vztahy související se zhotovová­ním díla upraveny společně s právními vztahy vznika­jícími při výkonu závislé práce v §§ 1151-1163 ABGB pod názvem smlouva o mzdu, a jako zvláštní druh smlouvy o dílo byla v ABGB upravena v §§ 1164-1171 ABGB nakladatelská smlouva. Výše zmíněná nove­la ABGB pak zavedla pro služební smlouvu a smlou­vu o dílo samostatné právní úpravy. Nyní je služební smlouva upravena v §§ 1153-1164 ABGB, smlouva o dílo je upravena v §§ 1165-1171 ABGB a §§ 1151, 1152 ABGB jsou společnými ustanoveními pro oba ty­to smluvní typy; právní úprava nakladatelské smlouvy byla po výše zmíněné novele podstatně zredukována a nyní je obsažena v §§ 1172, 1173 ABGB.

Bibliografická citace

TOBEŠ, Zdeněk. Smlouva o dílo v rakouském právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 358-362. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7645

Plný Text: