Zpráva z konference "EU a korupce - projevy a potírání"

Pavel Molek

Abstrakt

Program každého akademického roku je pravidelně zasycen vědeckými konferencemi zaměřenými na více či méně úzká témata. Z této řady domácích monotematických setkání se pak vymkne vždy jednou za čas konference s větší ambicí: z pohledu mezinárodního srovnání se zamyslet na tématem přesahujícím hranice jediného oboru. Právě do této skupiny je třeba zařa­dit i konferenci, která se pod názvem "EU a korupce - projevy a potírání, politologická, právní a společenská dimenze v Evropě" konala pod záštitou rektora Masarykovy univerzity v Brně Petra Fialy ve dnech 24.-26. listopadu 2005 v prostorách Kanceláře Veřejného ochránce práv a za finanční podpory Evropské komise. Trojice jejích organizátorů (Mezinárodní politologický ústav MU v Brně, Konrad-Adenauer-Stiftung a Práv­nická fakulta v Brně) se rozhodla zorganizovat společ­né trojdenní zamyšlení nad negativním společenským jevem zajímavým - jako téma zkoumání - z pohledů právníků i politologů, a to ve formě mezinárodního se­tkání s účastí hostů z Německa a Slovenska.

Bibliografická citace

MOLEK, Pavel. Zpráva z konference "EU a korupce - projevy a potírání". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 73-74. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7619

Plný Text: