Interpretace článku 51 charty OSN s ohledem na právo na preventivní sebeobranu

Vakhtang Darchiashvili

Abstrakt

V souvislosti s válkou v Iráku se v posledních letech často v odborné literatuře používá pojem "preventivní sebeobrana". Tento zdánlivě jasný termín vyvolává ne­málo otázek, které nejsou zcela jednoznačně zodpově­zeny, což dává prostor pro další zkoumání tohoto in­stitutu mezinárodního práva. Tématem tohoto článku je místo preventivní sebeobrany v Chartě OSN, re­sp. v článku 51 tohoto dokumentu. Za hlavní metodu zkoumání slouží různé obecně známé interpretační me­tody norem mezinárodního práva.

Bibliografická citace

DARCHIASHVILI, Vakhtang. Interpretace článku 51 charty OSN s ohledem na právo na preventivní sebeobranu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 40-48. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7611

Plný Text: