Interpretace článku 51 charty OSN s ohledem na právo na preventivní sebeobranu

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
V souvislosti s válkou v Iráku se v posledních letech často v odborné literatuře používá pojem "preventivní sebeobrana". Tento zdánlivě jasný termín vyvolává ne­málo otázek, které nejsou zcela jednoznačně zodpově­zeny, což dává prostor pro další zkoumání tohoto in­stitutu mezinárodního práva. Tématem tohoto článku je místo preventivní sebeobrany v Chartě OSN, re­sp. v článku 51 tohoto dokumentu. Za hlavní metodu zkoumání slouží různé obecně známé interpretační me­tody norem mezinárodního práva.

Stránky:
40–48
Biografie autora

Vakhtang Darchiashvili

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

2306

Views

571

PDF views