K právní úpravě eutanazie u nás i ve světě

Michaela Poremská

Abstrakt

Dne 21. března 2006 Poslanecká sněmovna České republiky nepřijala (tisk 744/0) vládní návrh nového trestního zákoníku (dále též "návrh zákona") na své 54. schůzi (hlasování č. 419), který byl zamítnut Se­nátem Parlamentu České republiky (dále jen "Senát") na jeho 9. schůzi (usnesení č. 339).
Přestože nový trestní kodex nebyl přijat, dovoluji si předložit problematiku eutanazie, která se čas od času objeví jako aktuální téma k řešení, tak jak se tomu stalo naposledy při projednávání nového trestní­ ho zákona, ve kterém byl v naší zemi poprvé upraven trestný čin - usmrcení na žádost neboli eutanazie.
Tento článek pojednává o platném českém trest­ním zákoně) vrací se i k nepřijatému novému trestnímu kodexu a provádí rozbor eutanazie a trestných činů proti životu dle nepřijatého návrhu zákona. Na závěr představuje právní úpravu eutanazie a asistované se­bevraždy v zahraničí.

Bibliografická citace

POREMSKÁ, Michaela. K právní úpravě eutanazie u nás i ve světě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 170-176. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7268

Plný Text: