Volební judikatura 2006 - podnět k vývoji volebního soudnictví

Roč.14,č.2(2006)

Abstrakt
Napsání aktuality pro toto číslo časopisu představovalo určitý problém. Nikoli proto, že by nebylo o čem psát. Právě naopak. Náš politický povolební vývoj při­nesl tolik podnětů, že jsem mohl skončit jako pověstný Buridanův osel, když se nabízela problematika jme­nování vlády bez pověstných 101 podpisů, ustavující schůze Poslanecké sněmovny, zákaz výkonu mandátu v zastupitelstvu v důsledku trestu zákazu činnosti atd. Nakonec jsem se rozhodl pro téma, které přece jen na­bízelo možnost určitých závěrů. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 nepřinesly jen složitý výsledek, se kterým si nyní vedení politických stran snaží pora­dit, ale také množství volebních stížností, se kterými se Nejvyšší správní soud (NSS) vypořádal vcelku s pře­hledem. Současně jeho 70 rozhodnutí obsahuje nejen ukázky toho, co přináší život, za kterým obvykle šedivá teorie pokulhává, ale také řadu podnětů k hodnocení ústavní a zejména zákonné úpravy našeho volebního soudnictví.

Stránky:
140–148
Metriky

411

Views

302

PDF views