Tomáš Valenta, Jarmila Chovancová a kol.: Texty z dějín právnej filozofie

Tatiana Machalová

Abstrakt

Recenze publikace - Tomáš Valenta, Jarmila Chovancová a kol.: Texty z dějín právnej filozofie
Vydavatefské oddelenie PRAF UK, Bratislava 2006, 374 s.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Tomáš Valenta, Jarmila Chovancová a kol.: Texty z dějín právnej filozofie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 332-333. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7258

Plný Text: