Tomáš Valenta, Jarmila Chovancová a kol.: Texty z dějín právnej filozofie

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Recenze publikace - Tomáš Valenta, Jarmila Chovancová a kol.: Texty z dějín právnej filozofie
Vydavatefské oddelenie PRAF UK, Bratislava 2006, 374 s.

Stránky:
332–333
Metriky

496

Views

85

PDF views