Nový zákoník práce

Irena Píchová

Abstrakt

Schválení nového zákoníku práce Poslaneckou sně­movnou dne 23. května 2006 je politiky, odborníky i laickou veřejností přijímáno velmi rozdílně, převažuje však jednoznačně kritický přístup, rozpaky, nesouhlas. V následující stati se chci v obecné rovině zabývat zá­kladními problémy a nedostatky nové právní úpravy, naznačit jejich příčiny a možnosti řešení.

Bibliografická citace

PÍCHOVÁ, Irena. Nový zákoník práce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 289-293. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7244

Plný Text: