Změny ve veřejném stavebním právu (aneb je tu "nový stavební zákon")

Petr Průcha

Abstrakt

Stavební právo vždy patřilo, patří a i nadále bu­de nepochybně patřit, k velmi frekventovaným a ta­ké využívanýrm oblastem práva v reálné společenské praxi. Proto také pro tuto oblast práva platí: že vy­žaduje nadprůměrnou pozornost při zajišťování její aktuálnosti.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Změny ve veřejném stavebním právu (aneb je tu "nový stavební zákon"). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 274-288. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7243

Plný Text: