Vytěsnění anonymního akcionáře

Josef Kotásek

Abstrakt

Jedna z posledních novel obchodního zákoníku zákon č. 216/2005 Sb. zavedla do českého právního řádu mimo jiné také tzv. pravý squeeze-out (právo výku­pu účastnických cenných papírů). Jde o institut zná­mý i z jiných vyspělých států. Oproti postupu, jenž je upraven v rámci podnikových kombinací v § 220p obchodního zákoníku (zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře), vytěsnění předpokládá zachová­ní akciové společnosti. Ke změně dochází "pouze" na straně akcionářů; podstatou je vynucené přeskupení společenské struktury společnosti.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Vytěsnění anonymního akcionáře. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 257-261. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7240

Plný Text: