Preventivní ústavní přezkum mezinárodních smluv

Tímea Drinóczi

Abstrakt

Ústavní soud Republiky Maďarsko disponuje, s cí­lem chránit ústavnost, pravomocí přezkoumávat sou­lad mezinárodních smluv s ústavním řádem. Tato pra­vomoc je zakotvena v zákoně č. XXXII z roku 1989 o Ústavním soudu, nikoli v Ústavě Republiky Maďar­sko (dále též "Ústava"). Přestože v tomto základním zákonu maďarského státu nalezneme zvláštní kapito­lu (hlava IV.) o Ústavním soudu, obsahuje tato Ústa­va pouze několik rozptýlených ustanovení upravujících kompetence maďarského Ústavního soudu.

Bibliografická citace

DRINÓCZI, Tímea. Preventivní ústavní přezkum mezinárodních smluv. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 1, s. 1-5. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7189

Plný Text: