Pestrobarevný seminář "Rozhodování ve věcech volebních"

Filip Rigel

Abstrakt

Ve stále ještě novém sídle Nejvyššího správního soudu se konal dne 24. září 2007 seminář s názvem "Rozhodování ve věcech volebních". Již složení řečníků slibovalo mimořádně rozmanitý pohled na danou problematiku. Kamínky do výsledné mozaiky seminá­ře poskládali politolog, akademik, vysoký státní úředník, novinář, soudce a jeho asistent. Výhody takové­hoto multispektrálního přístupu se projeví obzvláště v případě studia voleb. Volby lze totiž v jistém slova smyslu připodobnit k hologramu - výsledný obrázek je odvislý od toho, z jakého úhlu na ně nahlížíme.

Bibliografická citace

RIGEL, Filip. Pestrobarevný seminář "Rozhodování ve věcech volebních". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 381-383. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7144

Plný Text: