Absolutní trest z hlediska práva na život filosoficko-právní analýza

Darina Popovičová

Abstrakt

Jedno ze základních lidských práv je právo na život, které je zároveň předpokladem pro uplatnění všech ostatních lidských práv. Toto vyjádření můžeme vyřknout i v negativním znění, a to tak, že nikdo, tedy žádná lidská bytost nesmí být zbavena života. Je tedy otázkou, proč by mělo být výjimkou uložení sankce za závažné trestné činy, čili uložení trestu smrti, který to­ to právo na život neguje. Vyspělé demokratické státy Evropy se s touto problematikou vypořádaly striktním zákazem ukládání trestu smrti, jejich legislativa je založena na ochraně každého lidského života i v případě, že se člověk dopustil zavrženíhodného činu, tedy ani v tomto případě jeho život nesmí být zničen.

Bibliografická citace

POPOVIČOVÁ, Darina. Absolutní trest z hlediska práva na život filosoficko-právní analýza. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 354-359. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7136

Plný Text: