Ad Česká pohádka a § 305 Zákoníku práce (vnitřní předpis)

Jaromír Harvánek

Abstrakt

Velmi zajímavý, a dle mého názoru podnětný člá­nek JUDr. Bohuslava Kahleho v čísle 5/2007 časopisu Práce a mzda, mne dovedl k poznámce nad možnostmi a rolí resp. použitím obecné právní teorie jak obecně v právní praxi, tak odvětvové teorii práva - v tomto konkrétním a relativně úzkém případě práva pracovního.

Bibliografická citace

HARVÁNEK, Jaromír. Ad Česká pohádka a § 305 Zákoníku práce (vnitřní předpis). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 336-338. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7132

Plný Text: