Je volební systém do Poslanecké sněmovny v souladu s Ústavou?

Marek Antoš

Abstrakt

Zákon o volbách do Parlamentu ČR (dále jen "ZVP") je poměrně častým předmětem přezkumu před Ústavním soudem. Od roku 1995, kdy byl přijat, se jím zabývaly již čtyři nálezy pléna, přičemž dvakrát byla napadená ustanovení pro rozpor s ústavnim po­ řádkem zrušena. K tomuto počtu je navíc třeba při­ počítat řadu dalších návrhů, které soud odmítl.
Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny se ZVP opět stal předmětem diskusí. Platný volební sys­tém totiž výrazně přispěl k vytvoření složité povolební situace, která vedla k problémům při sestavování vlá­dy. Při rozdělení mandátů totiž citelně poškodil některé strany, především Stranu zelených, a ve svém důsledku tak výrazně zkomplikoval vytvoření vládní většiny.

Bibliografická citace

ANTOŠ, Marek. Je volební systém do Poslanecké sněmovny v souladu s Ústavou? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 318-328. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7130

Plný Text: