Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ

Markéta Selucká

Abstrakt

Tento příspěvek si klade za cíl zamyslet se nad pojetím věci a příslušenstvím věci v součas­né právní úpravě ČR - Občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; dále jen "OZ") a nad pojetím věci a jejího příslušenství v Návrhu občanského zákoníku od hlav­ních zpracovatelů Karla Eliáše a Michaely Zuklínové (dále jen "NOZ").
V žádném případě si tento text nečiní nárok na "komplexní zpracování celé problematiky". Chce být pouze drobným příspěvkem do probíhající diskuse a pokud jí snad přinese nějaký nový podnět, splnil svůj účel.

Bibliografická citace

SELUCKÁ, Markéta. Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 295-302. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7127

Plný Text: