10. mezinárodní konference právních romanistů ČR a SR s tématem Res – věci v římském právu

Miroslav Frýdek

Abstrakt

Ve dnech 14. až 16. března 2008 se v Olomouci konala mezinárodní konference právních romanistů s tématem Res – věci v římském právu. Přednášelo se v krásném prostředí hotelu Hanácký dvůr a organizátorce konference Mgr. Kamile Bubelové, Ph.D. z hostitelské Katedry teorie práva a právních dějiny UP patří velký dík. Konference se zúčastnili právní romanisté z České a Slovenské republiky z právnických fakult Trnavy, Bratislavy, Plzně, Brna a Olomouce.

Bibliografická citace

FRÝDEK, Miroslav. 10. mezinárodní konference právních romanistů ČR a SR s tématem Res – věci v římském právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 103-104. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7124

Plný Text: