Merkl redivivus. Poznámky k dílu vynikajícího rakouského právníka

Jan Filip

Abstrakt

Adolf Julius Merkl (1890-1970) patřil a patří k nejvýznamnějším představitelům právní teorie a veřejného práva 20. století. Byl prvním žákem H. Kelsena po jeho habilitaci, v roce 1918 byl přidělen kancléři K. Rennerovi a podílel se s Kelsenem na přípravě ústavy z roku 1920, poté již následovala akademická dráha (přerušená v letech 1938-1943). Jeho jméno sice není skloňováno tak často jako jméno jeho učitele H. Kelsena, to však nic nemění na tom, že jeho dílo je neoddělitelnou součástí příspěvku normativní teorie k poznávání práva ve 20. století. Určité upozadění této významné osobnosti je paradoxem, neboť zná-li každý student H. Kelsena, ne vždy je schopen říci něco konkrétního o jeho díle. Naopak každý právník zná a pracuje s pojmem hierarchie práva a hierarchické výstavby právního řádu, což je konstrukce, se kterou přišel do právní vědy právě A. Merkl (Das Recht im Lichte seiner Anwendung, 1917 – zde I/1, s. 85-146) a kterou později celosvětově proslavil H. Kelsen.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Merkl redivivus. Poznámky k dílu vynikajícího rakouského právníka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 96-98. [cit. 2020-10-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7119

Plný Text: