Rovnost jako právní kategorie

Miloš Večeřa

Abstrakt

Právní rovnost představuje významnou dimenzi kategorie sociální rovnosti, neboť vyznačuje právní postavení (právní status) jedince. Naplňováním požadavků formální rovnosti v právu (rovnosti před zákonem) a obsahových požadavků rovnosti (rovnosti v právech) přispívá právní rovnost k realizaci i ostatních dimenzí sociální rovnosti - ekonomické, občanské a politické rovnosti, jakož i k prosazování rovnosti šancí. I když jsou právní nástroje sociální distribuce rovnosti vzhledem k povaze práva omezené, náleží moderním demokratickým právním řádům významná role při vyrovnávání důsledků sociálních nerovností.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Rovnost jako právní kategorie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 1-7. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7101

Plný Text: