Editorial

Abstrakt

Z článků publikovaných v odborných právnických časopisech mě vždy zaujme to, co lze
pracovně označit jako „vybočení“. Nemám tím na mysli chybu autora, nešikovnost, přehlédnutí
či jiné nedostatky. Chyby jsou standardem, dopouštíme se jich všichni, a bude
jen málo autorů (žijících), kteří by své odborné příspěvky starší pěti let nechtěli přepsat.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 193. [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7048

Plný Text: