Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Z článků publikovaných v odborných právnických časopisech mě vždy zaujme to, co lze pracovně označit jako „vybočení“. Nemám tím na mysli chybu autora, nešikovnost, přehlédnutí či jiné nedostatky. Chyby jsou standardem, dopouštíme se jich všichni, a bude jen málo autorů (žijících), kteří by své odborné příspěvky starší pěti let nechtěli přepsat.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 193. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7048

Plný Text: