Majoritní ústavní přezkum – dvojitá kontroverze v běhu amerických ústavních dějin?

Radek Píša

Abstrakt

Článek se zabývá nejvýznamnějšími představiteli zastávajícími teze majoritního ústavního přezkumu. Tento termín představuje koncepci, podle které ústavní přezkum nepůsobí proti konsolidované demokratické většině a neplní tak úlohu, která je mu vyčleněna v klasické ústavní teorii. Cílem článku je přispět k lepšímu porozumění tohoto pojetí v českém právnickém prostředí.

Bibliografická citace

PÍŠA, Radek. Majoritní ústavní přezkum – dvojitá kontroverze v běhu amerických ústavních dějin? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, s. 697–715. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7046

Klíčová slova

Majoritní ústavní přezkum; Nejvyšší soud spojených států; Robert Dahl; Gerald Rosenberg; Barry Friedman.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ASKARI, Daniel. Ochrana práv menšin versus rozhodnutí se silnou demokratickou legitimitou. In: ANTOŠ, Marek a Jan WINTR. Ústavní teorie. Praha: PF UK, 2015, s. 17–30.

BELLAMY, Richard. Political constitutionalism: a republican defence of the constitutionality of democracy. 1. vyd. Cambridge University Press, 2007, 270 s. ISBN 978-0-521-86510-4.

BICKEL, Alexander M. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at The Bar Of Politics. 2. vyd. New Haven: Yale University Press, 1986, 303 s. ISBN 0-300-03299-4

BLOKKER, Paul. New democracies in crisis?: A comparative constitutional study of the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia. 1. vyd. London: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415–69586-2.

CALDEIRA, Gregory A. a James L. GIBSON. The Etiology of Public Support for the Supreme Court. American Journal of Political Science, 1992, roč. 36, č. 3, s. 635–664. https://doi.org/10.2307/2111585

DAHL, Robert. Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker. Journal of Public Law, roč. 1957, č. 6, s. 279–295.

DORF, Michael C. The Majoritarian Difficulty and Theories of Constitutional Decision Making. University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, 2010–2011, roč. 13, č. 2, s. 283–304, s. 290.

ELY, John Hart. Democracy and distrust: a theory of judicial review. 1. vyd. Cambridge: Harvard University Press, 1980, 286 s. ISBN 0-674-19637-6.

FRANKLIN, Charles H. a Liane C. KOSAKI. Media, Knowledge, and Public Evaualitions of the Supreme Court. In: EPSTEIN, Lee. (ed.) Contemplating Courts. Sage Publishing, 1995.

FRIEDMAN, Barry. Mediated Popular Constitutionalism. Michigan Law Review, 2002–2003, roč. 101, s. 2596–2636.

FRIEDMAN, Barry. The Will of The People: How Public Opinion has Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution. 1 vyd. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009, 614 s. ISBN 978-0-374-22034-1.

HOOK. Janet. Support for Gay Marriage Hits All-Time High. WSJ/NBC News Poll. [online]. [cit. 15. 4. 2016]. Dostupné z: http://blogs.wsj.com/washwire/2015/03/09/support-for-gay-marriage-hits-all-time-high-wsjnbc-news-poll/

CHEMERINSKY, Erwin. The Segregation and Resegregation of American Public Education. In: BOGER, John C. a Gary ORTFIELD (eds.). School Resegregation: Must the South Turn Back? 1. vyd. University of North Carolina Press, 2005, s. 29–47, s. 33. ISBN: 978-0807856130.

CHEMERINSKY, Erwin. The Supreme Court, 1988 Term-Foreword: The Vanishing Constitution. Harvard Law Review, roč. 1989, č. 103, s. 43–104, s. 47.

KRAMER, Larry. Popular Constitutionalism, circa 2004. California Law Review, roč. 92, č. 4, s. 959–1011.

KRAMER, Larry. The people themselves: popular constitutionalism and judicial review. Oxford University Press, 2004, 363 s. ISBN 0-19-530645-7.

POSNER, Richard. The Role of the Judge in the Twenty-First Century. Boston University Law Review, roč. 86, s. 1049–1068 a 1056–1057.

ROSENBERG, Gerald. The Hollow Hope. Can Courts Bring About Social Change? 2. vyd. Chicago: Chicago University Press, 1993, 424 s. ISBN 0-226-72702-5.

TUSHNET, Mark. Taking the Constitution Away from the Courts. Princeton University Press. 1. vyd. 1999, 242 s. ISBN 0-691-07035-0.

WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. 1. vyd. Oxford University Press, 1999, 332 s. ISBN 0-19-924303-4.

WALDRON, Jeremy. The Core of the Case Against Judicial Review. Yale Law Journal, 2006, roč. 115, s. 1346–1406.

WALDRON, Jeremy. The Dignity of Legislation. 1. vyd. Cambridge University Press, 1999, 206 s. ISBN 0-521-65883-7.

WINTR, Jan a Jan KOZUBÍK. Ústavní soudy a práva gayů a leseb – veřejné mínění jako determinant rozhodnutí soudů? Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer, roč. 2016, č. 5, s. 34–47, s. 35.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-7