BROZ, Jan a Jan CHMEL: Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace

Tomáš Friedel

Abstrakt

Recenze publikace - BROZ, Jan a Jan CHMEL: Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace
Praha: Leges, 2016, 126 s. ISBN 978-80-7502-172-4.

Bibliografická citace

FRIEDEL, Tomáš. BROZ, Jan a Jan CHMEL: Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 355-357. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6701

Klíčová slova

Ústava České republiky; Ústavní soud České republiky

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

CHMEL, Jan. Politika na Ústavním soudě?: Vliv politického přesvědčení na hlasování soudců „druhého“ Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2013, roč. 21, č. 2, s. 178–185 a č. 4, s. 475–483.