Zdravotní stav coby důvod ochrany cizince

Michal Hájek

Abstrakt

Faktor zdravotního stavu je jedním z klíčových aspektů ovlivňujících migraci. Na straně jedné fakticky předurčuje, zda cizinec vůbec bude ochoten či schopen odejít ze země původu, na straně druhé ovšem stejně tak hraje roli tehdy, má-li se cizinec do země původu navrátit. V případech vážně nemocných cizinců je pak dokonce nutné zvažovat, zda nucené navrácení cizince či neposkytnutí mezinárodní ochrany mohou představovat porušení zásady non-refoulement. Tento příspěvek se pokouší analyzovat vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu k této problematice.

Bibliografická citace

HÁJEK, Michal. Zdravotní stav coby důvod ochrany cizince. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 437–454. [cit. 2020-03-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6698

Klíčová slova

Cizinci; zdraví; zdravotní stav; zdravotní péče; právo na zdraví; migrace; mezinárodní ochrana; doplňková ochrana; důvody znemožňující vycestování; vyhoštění; zásada nenavracení; non-refoulement.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BINELLI, M. Inside America’s Toughest Federal Prison [online]. New York Times, 26. 3. 2015 [cit. 25. 4. 2017]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/03/29/magazine/inside-americas-toughest-federal-prison.html?_r=0

DOMNICH, A., D. PANATTO, R. GASOARINI, a D. AMICIZIA. The „healthy immigrant” effect: does it exist in Europe today? Italian Journal of Public Health, 2012, ročník 9, č. 3, s. e7532-1– e7532-7. ISSN 1723-7815.

KOSAŘ, D., P. MOLEK, V. HONUSKOVÁ, M. JURMAN a H. LUPAČOVÁ. Zákon o azylu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 166–170. ISBN 978-80-7357-476-5.

LU, J. a L. QIN. Healthy migrant and salmon bias hypotheses: A study of health and internal migration in China. Social Science & Medicine, 2014, č. 102, s. 41–48. ISSN 0277-9536.

McDONALD, J. T. a S. KENNEDY. Insights into the ‘healthy immigrant effect’: health status and health service use of immigrants to Canada. Social Science & Medicine, 2004, č. 59, s. 1613–1627. ISSN 0277-9536. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.02.004

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-5