Právnické vzdělání na řece Regen

Radovan Dávid, Jaromír Tauchen

Abstrakt

Tento příspěvek podává stručné informace o Právnické fakultě Univerzity Regensburg, která poskytuje kvalitní právnické vzdělání a patří mezi nejlépe hodnocené vysoké školy ve Spolkové republice Německo. Její poloha nedaleko od hranic z Českou republikou ji tak činí snadno dostupnou i pro české studenty.

Bibliografická citace

DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Právnické vzdělání na řece Regen. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 157-158. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6619

Plný Text: