Max Planck Institut pro evropské právní dějiny

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Předmět a metody právně historického bádání bývají definovány různými způsoby. Tradičně je spatřována úloha právních dějin ve zkoumání a popisu právního vývoje určitého právního řádu, totiž toho, ve kterém právní historik žije. Tento přístup k právní historii spočívá na očekávání, že nám dějiny pomohou pochopit nejen právo současné, ale i poskytnou podporu při vytváření pravidel v budoucnosti a při řešení budoucích problémů.

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. Max Planck Institut pro evropské právní dějiny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 156-157. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6618

Plný Text: