Konference k 60. výročí Rady Evropy a její roli ve střední Evropě v letech 1989-2009

Jan Filip

Abstrakt

Ve dnech 16. až 18. dubna 2009 proběhla ve známém krkonošském středisku Szklarska Poręba (Polsko) velká mezinárodní konference na nesmírně aktuální téma „Střední a východní Evropa jako prostor demokracie, zákonnosti a lidských práv. Vliv Rady Evropy na systémové změny v letech 1989-2009.“ Jak plyne z názvu, konference byla organizována v souvislosti s 60. výročím Rady Evropy a 20. výročím změn ve střední a východní Evropě. Jejím úkolem bylo přinést zhodnocení vlivu Rady Evropy na systémové změny v tomto regionu za posledních 20 let.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Konference k 60. výročí Rady Evropy a její roli ve střední Evropě v letech 1989-2009. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 154. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6616

Plný Text: