Adéla Čermáková-Vlčková a Vladimír Smejkal: Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích

Ivo Telec

Abstrakt

Recenze publikace - Adéla Čermáková-Vlčková a Vladimír Smejkal: Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích
Praha: Linde Praha 2009, s. 146

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Adéla Čermáková-Vlčková a Vladimír Smejkal: Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 151-152. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6614

Plný Text: