Opatření obecné povahy na úseku elektronických komunikací

Libor Kyncl

Abstrakt

Cílem tohoto článku je analýza opatření obecné povahy zavedených do českého právního řádu s účinností od 1. ledna 2006 novým správním řádem. Opatření obecné povahy budou analyzována na úseku elektronických komunikací a telekomunikací, tedy především v souvislosti se správní činností Českého telekomunikačního úřadu.

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. Opatření obecné povahy na úseku elektronických komunikací. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 135-139. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6610

Plný Text: