Nad fikcí výpovědi (odvolání) plné moci a restrikcí počtu zmocněnců v civilním procesu

Petr Lavický

Abstrakt

Podle § 28 odst. 3 o. s. ř. platí, že pokud si zastoupený účastník zvolí jiného zmocněnce, vypověděl tím také plnou moc zástupci dosavadnímu. Toto ustanovení souvisí s poslední větou § 24 odst. 1 o. s. ř., podle níž může mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce. Pokud by se omezení počtu zmocněnců v civilním řízení soudním na jediného neuplatňovalo, nebylo by ani zapotřebí pravidla upraveného v § 28 odst. 3 o. s. ř.

Bibliografická citace

LAVICKÝ, Petr. Nad fikcí výpovědi (odvolání) plné moci a restrikcí počtu zmocněnců v civilním procesu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 91-96. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6603

Plný Text: