Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž

Josef Kotásek

Abstrakt

Otázka, zda nesplnění smluvních povinností představuje formu nekalé soutěže, patří k aktuálně diskutovaným otázkám na formálních i neformálních odborných fórech. V reakci na tyto probíhající diskuse se ve svém příspěvku pokusím prezentovat závěry, které v tomto směru přinesla zejména německá a rakouská doktrína a judikatura. Současně se pokusím zhodnotit i jejich přínos pro českou právní vědu.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 76-80. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6600

Plný Text: