Pavlíček, V.: O české státnosti. Úvahy a polemiky. 3/ Demokratický a laický stát

Roč.17,č.3(2009)

Abstrakt
Recenze publikace - Pavlíček, V.: O české státnosti. Úvahy a polemiky. 3/ Demokratický a laický stát
Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum 2009, 543 s.

Stránky:
236–237
Metriky

357

Views

204

PDF views