Marek, K., Průcha, P.: České stavební právo v evropském kontextu

Lenka Doubravová

Abstrakt

Recenze publikace - Marek, K., Průcha, P.: České stavební právo v evropském kontextu
Masarykova univerzita, 2009, 450 str., ISBN 978-80-210-4958-1

Bibliografická citace

DOUBRAVOVÁ, Lenka. Marek, K., Průcha, P.: České stavební právo v evropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 207. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6500

Plný Text: