Glosa na okraj jednoho sborníku, jednoho vynálezu a různých generačních a skupinových pamětí aneb Hlas z obklíčení

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Není to tak dávno, kdy jsem posuzoval disertační práci svého mladého kolegy věnovanou nacistickému trestnímu soudnictví. S ohledem na nedostatek kvalitní české i překladové literatury jsem mimo jiné ocenil autorův „přehled bohaté a – s ohledem na přirozenou dynamiku … – rozmanité německy psané produkce“ věnované jeho tématu. Při tom jsem si uvědomil, jak zřetelnou paralelu má ona „přirozená dynamika“ zkoumání nacistické éry ve Spolkové republice Německo v české a slovenské právní historiografii věnované poúnorovému čtyřicetiletí.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Glosa na okraj jednoho sborníku, jednoho vynálezu a různých generačních a skupinových pamětí aneb Hlas z obklíčení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 204-207. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6499

Plný Text: