Býkov 2010 – setkání mladých vědeckých pracovníků (se zaměřením na sekci právní historie)

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Ve dnech 23. – 25. dubna 2010 se po dvouleté odmlce konal třetí ročník mezinárodní právní konference „Naděje právní vědy“, jejímž pořadatelem byla Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Cílem konference byla prezentace vědeckých prací mladých vědeckých pracovníků z širokého spektra jednotlivých právních oborů. Toto setkání se konalo ve zrekonstruovaném areálu zámeckého statku Býkov u Plzně, který byl postaven v r. 1703 Svatým řádem cisterciáků. K jednomu z jeho vlastníků náležel např. kancléř Václav Kliment, kníže von Metternich. K účastníkům konference náleželi mladí vědečtí pracovníci nejen z českých právnických fakult, nýbrž i ze Slovenska a Polska.

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. Býkov 2010 – setkání mladých vědeckých pracovníků (se zaměřením na sekci právní historie). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 202-203. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6498

Plný Text: