Wojciechowski, B.: Interkulturowe prawo karne

Martin Škop

Abstrakt

Recenze publikace - Wojciechowski, B.: Interkulturowe prawo karne
Toruń: Wadawnictwo Adam Marszałek, 2009. 448 s.

Bibliografická citace

ŠKOP, Martin. Wojciechowski, B.: Interkulturowe prawo karne. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 311-313. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6476

Plný Text: