Vojtěch Belling: Legitimita moci v postmoderní době. Proč potřebuje Evropská unie členské státy?

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace  - Vojtěch Belling: Legitimita moci v postmoderní době. Proč potřebuje Evropská unie členské státy?
Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 211 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Vojtěch Belling: Legitimita moci v postmoderní době. Proč potřebuje Evropská unie členské státy? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 303-305. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6472

Plný Text: