Vyslovení protiústavnosti zrušeného zákona nálezem Ústavního soudu a závaznost tohoto zákona a nálezu

Petr Vojíř

Abstrakt

Je tomu dnes přibližně deset let ode dne, kdy se Ústavní soud poprvé přihlásil k pravomoci přezkoumávat ústavnost zrušeného zákona, jsou tomu dnes přibližně tři roky ode dne, kdy Ústavní soud poprvé této pravomoci využil. Za dobu necelých deseti let se konalo před Ústavním soudem několik řízení o vyslovení protiústavnosti zrušeného zákona, z nichž některá vyústila ve výrok o protiústavnosti zákona.
Řízení o vyslovení protiústavnosti zrušeného zákona otevřelo několik teoretických témat; v tomto článku se zabývám právní relevancí zrušujícího zákona, zrušeného zákona a nálezu, kterým byla vyslovena protiústavnost zrušeného zákona.

Bibliografická citace

VOJÍŘ, Petr. Vyslovení protiústavnosti zrušeného zákona nálezem Ústavního soudu a závaznost tohoto zákona a nálezu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 283-288. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6467

Plný Text: