Odvolání prezidenta lidem jako zvláštní model ústavní odpovědnosti

Sabina Grabowska

Abstrakt

Tento časopis nedávno opublikoval obsáhlou studii J. Filipa k problematice jedné z forem ústavní odpovědnosti hlavy státu z pohledu ČR. Tento příspěvek nemá být polemikou, nýbrž analýzou jiného modelu této odpovědnosti, ve kterém místo zvláštního orgánu (např. parlament, ústavní soud nebo státní tribunál) rozhoduje lid o tom, zda prezident porušil ústavu. Přitom se může ve státech, kde je prezident volen přímo (a v ČR, jak známo, je tato otázka opět zvažována), jednat o podstatný problém ústavního systému. Jak ukazuje pohled na jednotlivé evropské státy, ústavodárci se k možnosti lidu rozhodovat přímo o takové otázce stavějí značně skepticky. Pouze dva státy – Rumunsko a Island – k takovému řešení přistoupily.

Bibliografická citace

GRABOWSKA, Sabina. Odvolání prezidenta lidem jako zvláštní model ústavní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 264-269. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6464

Plný Text: