Za profesorem Robertem Waltrem

Tatiana Machalová

Abstrakt

Dne 25. prosince 2010 zemřel ve věku nedožitých 81 let profesor Robert Walter. Tato smutná zpráva byla pro mě o to neočekávanější, že ještě 26. listopadu 2010 jsme se po delší době potkali na prezentaci poslední publikace o vlivu Kelsena a ryzí nauky právní v zahraničí. Na její přípravě se aktivně podílel.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Za profesorem Robertem Waltrem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 410-411. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6428

Plný Text: