Šimíček, V., Filip, J., Molek, P., Bahýľová, L., Podhrázký, M., Suchánek, R., Vyhnánek, L.: Ústava České republiky – Komentář

Marek Ivičič

Abstrakt

Recenze publikace - Šimíček, V., Filip, J., Molek, P., Bahýľová, L., Podhrázký, M., Suchánek, R., Vyhnánek, L.: Ústava České republiky – Komentář

Praha: Linde Praha, 2010. 1536 s.

Bibliografická citace

IVIČIČ, Marek. Šimíček, V., Filip, J., Molek, P., Bahýľová, L., Podhrázký, M., Suchánek, R., Vyhnánek, L.: Ústava České republiky – Komentář. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 407-409. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6427

Plný Text: