JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.: Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání

Jaroslav Stránský

Abstrakt

Recenze publikace - JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.: Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání
Praha: Auditorium. 2009, 189 s.

Bibliografická citace

STRÁNSKÝ, Jaroslav. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.: Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 404-406. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6425

Plný Text: