Constitutionalism in a New Key? Cosmopolitan, Pluralist and Public Reason-Oriented – zpráva z konference

Pavel Molek

Abstrakt

Ve dnech 28. a 29. ledna 2011 proběhla konference s nepřeložitelným názvem „Constitutionalism in a New Key? Cosmopolitan, Pluralist and Public Reason-Oriented“, kterou organizovalo Berlínské vědecké centrum pro sociální výzkum (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) pod organizačním vedením Mattiase Kumma. Jejím tématem bylo usadit tradiční koncept konstitucionalismu do souvislostí postmoderního (nebo postnacionálního, jak by řekl Nico Krisch) světa.

Bibliografická citace

MOLEK, Pavel. Constitutionalism in a New Key? Cosmopolitan, Pluralist and Public Reason-Oriented – zpráva z konference. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 396-398. [cit. 2020-10-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6421

Plný Text: