Brněnská konference Církev a stát o otázkách manželství a rodiny

Petr Jäger

Abstrakt

Právnická fakulta MU v Brně již tradičně hostí na sklonku léta konferenci Církev a stát, věnovanou aktuálním otázkám svobody vyznání, konfesního práva a práva kanonického.

Bibliografická citace

JÄGER, Petr. Brněnská konference Církev a stát o otázkách manželství a rodiny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 395. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6420

Plný Text: