Rakouský federalismus na příkladu územního plánování

Veronika Tomoszková

Abstrakt

Základem každého federativního státu je ústavně zakotvené rozdělení kompetencí mezi federaci a územní jednotky. Konkrétní podoba systému rozdělení kompetencí pak významným způsobem ovlivňuje výkon veřejné správy. Systém rozdělení kompetencí mezi spolek a spolkové země v Rakousku byl do spolkové ústavy zakotven v roce 1925 a od té doby byl postupně precizován v judikatuře Ústavního soudního dvora. Územní plánování je z hlediska rozdělení kompetencí tzv. průřezovou materií, což znamená, že o zákonodárné i výkonné pravomoci v této oblasti se dělí spolek se zeměmi. Ve výsledku je rakouské územní plánování tvořeno obecnými územně plánovacími dokumenty a řadou oborových koncepcí, které upravují také územní aspekty. Cílem této statě je představit a zhodnotit fungování rakouského federalismu na konkrétním příkladu složité materie územního plánování.

Bibliografická citace

TOMOSZKOVÁ, Veronika. Rakouský federalismus na příkladu územního plánování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 342-349. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6410

Plný Text: