Pinz, Jan: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát

Miloš Večeřa

Abstrakt

Recenze publikace - Pinz, Jan: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát
Nymburk: OPS, 2010. 256 s. ISBN 978-80-87269-08-4

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Pinz, Jan: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 193-194. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6385

Plný Text: