Profesní etika právníků - Quo vadis?

Jaroslav Benák

Abstrakt

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala ve dnech 6. a 7. května 2011 mezinárodní konferenci věnovanou právnické etice.1 První den patřil referátům jednotlivých řečníků, druhý den se pak uskutečnily čtyři workshopy se společným podtitulem – Jak efektivně učit profesní etiku?
Organizátorům konference se podařilo zajistit nadmíru kvalitní sestavu řečníků. Jeden z nich to s nadsázkou komentoval, že mezi účastníky konference jsou všichni, kteří v České republice o profesní etice právníků mluví.

Bibliografická citace

BENÁK, Jaroslav. Profesní etika právníků - Quo vadis? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 182-183. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6379

Plný Text: