Obnovení platnosti zrušeného zákona nálezem Ústavního soudu

Petr Vojíř

Abstrakt

Dne 1. 3. 2011 vyhlásil Ústavní soud nález sp. zn. Pl. ÚS 55/10, 80/2011 Sb. (dále jen „Nález“), jehož výrokem ruší uplynutím dne 31. prosince 2011 zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, pro protiústavnost procedury přijetí tohoto zákona; v odůvodnění tohoto nálezu Ústavní soud zároveň konstatoval, že nebude-li do konce odkladu vykonatelnosti nálezu, tedy do 31. prosince 2011, přijata nová úprava, „obživne dnem 1. ledna 2012 úprava obsažená v právním řádu přede dnem účinnosti zákona č. 347/2010 Sb., zrušeného tímto nálezem“.

Bibliografická citace

VOJÍŘ, Petr. Obnovení platnosti zrušeného zákona nálezem Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 170-181. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6378

Plný Text: