Několik poznámek k pracovněprávní dimenzi záskoků za prodavače z hlediska výkonu závislé práce

Martin Štefko

Abstrakt

Cílem toho stručného pojednání je dílčí analýza rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. prosince 2010, č.j. 4 Ads 44/2010-132, rozsudku, který otřásl dosavadní kontrolní praxí úřadů práce. Nebudeme se zde zabývat posouzením závěrů Nejvyššího správního soudu. Ty se již staly předmětem polemiky v článku J. Stádníka „Nejvyšší správní soud a nedostatečně prokázané umožnění výkonu nelegální práce“ publikovaný in Práce a mzda, 5/2011. My se spíše zaměříme na pojednání o založení, resp. nezaložení pracovněprávního vztahu (vykonávání či nevykonávání závislé práce).

Bibliografická citace

ŠTEFKO, Martin. Několik poznámek k pracovněprávní dimenzi záskoků za prodavače z hlediska výkonu závislé práce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 141-144. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6373

Plný Text: