Občanský zákoník bez ústavy (ke 200. výročí ABGB)

Jan Filip

Abstrakt

Přesně před 200 lety 1. června 1811 dostal konečnou sankci obecný občanský zákoník (dále „ABGB“). Provedení zásadní kodifikace, aniž by v habsburské monarchii existovala ústava upravující základní otázky povahy a organizace státní moci a postavení jedince, je zásadním problémem při srovnání s postupem francouzské revoluce. Stav, kdy byl vydán relativně pokrokový právní text v podmínkách absolutistické monarchie, je z hlediska sledování vztahu soukromého a veřejného práva nejen nesmírně zajímavý, ale rovněž významný z hlediska vývoj názorů na systém práva. Ani dnes, kdy již má ústavu prakticky každý stát, je problém tzv. konstitucionalizace soukromého práva a naopak – „civilizování“ ústavního práva jedním z klíčových problémů, který dodnes ovlivňuje vývoj práva ve státech kontinentálního právního systému. Problém je živý i dnes, kdy jsou soudci často kritizováni za to, že neaplikují bezprostředně ústavní předpisy, a naopak veřejnoprávním regulacím je vytýkáno, že vstupují na pole soukromého práva.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Občanský zákoník bez ústavy (ke 200. výročí ABGB). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 99-108. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6350

Plný Text: